AIS3SK (Katı Yakıtlı Silindirik Scotch Tip Sıcak Su Kazanı)

MERKEZİ ISITMA

 • Üç geçişli olmasından dolayı, duman gazlarının kazan içerisinde uzun süreli dolaşımına bağlı olarak yüksek verimlilik sağlamakta,
 • Kazanla birlikte verilen fan sayesinde elde edilen homojen hava ile yüksek ısı transferi,
 • Boyler ilave edebilme özelliği sayesinde, sıcak su elde etme imkanı,
 • Konfor ve verimden ödün vermeden kömür, odun, kok kömürü, taş kömürü ve linyit kömürü gibi ekonomik katı yakıtları ALTINTAŞ ISI güvencesiyle yakma imkanı,
 • İmalat aşamasında işletme basıncı 1.5 katı hidrostatik test basıncı ile test edilerek emniyet kontrölü yapılmakta,
 • Düşük ısı iletimli izolasyon kaplaması ile ısı kaybı minimum seviyede,
 • Konveksiyona bağlı olarak ısı transferinin maksimum olması,
 • TSE ve CE standartlarında üretim,
 • --
 • Due to its three passages, it provides high efficiency due to the long-term circulation of smoke gases in the boiler,
 • High heat transfer with homogeneous air obtained by the fan supplied with the boiler,
 • Possibility to obtain hot water thanks to the ability to add a boiler,
 • The opportunity to burn economic solid fuels such as coal, wood, coke, hard coal and lignite coal with ALTINTAŞ ISI assurance without sacrificing comfort and efficiency,
 • During the manufacturing phase, safety control is carried out by testing with hydrostatic test pressure 1.5 times the operating pressure,
 • Low heat conduction insulation coating minimizes heat loss,
 • Maximum heat transfer due to convection,
 • Production in TSE and CE standards,
Silindirik skoç tip yapısı ve özel tasarımı ile akışkanın kazan içerisinde homojen dolaşmasına olanak verilerek, yakıt içerisindeki enerjinin akışkana yüksek verimle iletmesi sağlanmaktadır. Geliştirilmiş özel yanma haznesi ve ızgara tasarımı ile ülkemizde çıkartılan düşük kalorili linyitleri ve yüksek enerjiye sahip katı yakıtları, yüksek verimde yakmaya uygun tasarıma ve imalata sahiptir. -With its cylindrical scotch type structure and special design, the fluid can circulate homogeneously in the boiler and the energy in the fuel is transferred to the fluid with high efficiency. With its specially developed combustion chamber and grate design, it is designed and manufactured to burn low-calorie brown coal and high-energy solid fuels extracted in our country with high efficiency.

Silindirik skoç tip yapısı ve özel tasarımı ile akışkanın kazan içerisinde homojen dolaşmasına olanak sağlayarak, yakıt içerisindeki enerjinin akışkana yüksek verimle iletmesi sağlanmaktadır. Geliştirilmiş özel yanma haznesi ve ızgara tasarımı ile ülkemizde çıkartılan düşük kalorili linyitleri ve yüksek enerjiye sahip katı yakıtları, yüksek verimde yakmaya uygun tasarıma ve imalata sahiptir.

With its cylindrical scotch type structure and special design, it allows the fluid to circulate homogeneously in the boiler, and the energy in the fuel is transferred to the fluid with high efficiency. With its specially developed combustion chamber and grate design, it is designed and manufactured to burn low-calorie lignite and high-energy solid fuels extracted in our country with high efficiency.


Üstünlükleri

 • Kazan kapaklarında yüksek izolasyon özelliği taşıyan, 1.000 ⁰C nin üzerinde sıcaklığa dayanıklı refrakter betonu kullanılmakta,
 • Yüksek tasarım ve imalat teknolojisi sayesinde sessiz ve verimli çalışma sağlamakta,
 • Simetrik silindirik konstrüksiyonu ile kazanın basınç altındaki davranışları emniyet altına alınmakta ve kazanın basınç dayanımı göreceli olarak yükselmekte,

Advantages

 • Refractory concrete, which has high insulating properties and can withstand temperatures over 1,000 ⁰C, is used in boiler covers,
 • High design and manufacturing technology ensures quiet and efficient operation,
 • With its symmetrical cylindrical construction, the behavior of the boiler under pressure is ensured and the compressive strength of the boiler is relatively increased

Opsiyonel Özellikleri

 • Otomatik yakma üniteleri ve mekanik toz kömür yakıcı (Stoker) sistemler ile uyumlu şekilde yüksek verimli yanma elde edilir.
 • Kapak revizyonu ile kısa bir sürede sıvı-gaz yakıtlı kalorifer kazanı haline dönüştürülebilir. Sıvı-gsz yakıt yanma dönüşümü sonucunda kapasite 2.5 kat arttırılmış olur.
 • Yüksekliğin yetersiz olduğu mahallerde tesisata gidiş flanşı, kazanın sağ veya sol yanına takılabilmektedir.
 • İhtiyaç duyulan mahallerde yerinde imalatı yapılabilmektedir.

Optional Features

 • High-efficiency combustion is achieved in harmony with automatic combustion units and mechanical pulverized coal burner (stoker) systems.
 • It can be converted into a liquid gas fired heating boiler in a short time with a cover revision. As a result of conversion to liquid gas combustion, the capacity is increased by 2.5 times.
 • In areas where the height is insufficient, the flange leading to the installation can be installed on the right or left side of the boiler.
 • It can be made on site in the required areas.

  Dahası için bizi takip edin / Follow us for more :

  instagram: altintas.isi

  Facebook: Altıntaş Isı Sanayi