AIS3SK (Katı Yakıtlı Silindirik Scotch Tip Sıcak Su Kazanı)

MERKEZİ ISITMA

  • Üç geçişli olmasından dolayı, duman gazlarının kazan içerisinde uzun süreli dolaşımına bağlı olarak yüksek verimlilik sağlamakta,
  • Kazanla birlikte verilen fan sayesinde elde edilen homojen hava ile yüksek ısı transferi,
  • Boyler ilave edebilme özelliği sayesinde, sıcak su elde etme imkanı,
  • Konfor ve verimden ödün vermeden kömür, odun, kok kömürü, taş kömürü ve linyit kömürü gibi ekonomik katı yakıtları ALTINTAŞ ISI güvencesiyle yakma imkanı,
  • İmalat aşamasında işletme basıncı 1.5 katı hidrostatik test basıncı ile test edilerek emniyet kontrölü yapılmakta,
  • Düşük ısı iletimli izolasyon kaplaması ile ısı kaybı minimum seviyede,
  • Konveksiyona bağlı olarak ısı transferinin maksimum olması,
  • TSE ve CE standartlarında üretim,
Silindirik skoç tip yapısı ve özel tasarımı ile akışkanın kazan içerisinde homojen dolaşmasına olanak verilerek, yakıt içerisindeki enerjinin akışkana yüksek verimle iletmesi sağlanmaktadır. Geliştirilmiş özel yanma haznesi ve ızgara tasarımı ile ülkemizde çıkartılan düşük kalorili linyitleri ve yüksek enerjiye sahip katı yakıtları, yüksek verimde yakmaya uygun tasarıma ve imalata sahiptir.

Silindirik skoç tip yapısı ve özel tasarımı ile akışkanın kazan içerisinde homojen dolaşmasına olanak sağlayarak, yakıt içerisindeki enerjinin akışkana yüksek verimle iletmesi sağlanmaktadır. Geliştirilmiş özel yanma haznesi ve ızgara tasarımı ile ülkemizde çıkartılan düşük kalorili linyitleri ve yüksek enerjiye sahip katı yakıtları, yüksek verimde yakmaya uygun tasarıma ve imalata sahiptir.

Üstünlükleri

Kazan kapaklarında yüksek izolasyon özelliği taşıyan, 1.000 ⁰C nin üzerinde sıcaklığa dayanıklı refrakter betonu kullanılmakta,

Yüksek tasarım ve imalat teknolojisi sayesinde sessiz ve verimli çalışma sağlamakta,

Simetrik silindirik konstrüksiyonu ile kazanın basınç altındaki davranışları emniyet altına alınmakta ve kazanın basınç dayanımı göreceli olarak yükselmekte,

Opsiyonel Özellikleri

Otomatik yakma üniteleri ve mekanik toz kömür yakıcı (Stoker) sistemler ile uyumlu şekilde yüksek verimli yanma elde edilir.

Kapak revizyonu ile kısa bir sürede sıvı-gaz yakıtlı kalorifer kazanı haline dönüştürülebilir. Sıvı-gsz yakıt yanma dönüşümü sonucunda kapasite 2.5 kat arttırılmış olur.

Yüksekliğin yetersiz olduğu mahallerde tesisata gidiş flanşı, kazanın sağ veya sol yanına takılabilmektedir.

İhtiyaç duyulan mahallerde yerinde imalatı yapılabilmektedir.