EcoNEO (Üç Geçişli Sıvı/Gaz Yakıtlı Sıcak Su Kazanı)

BÖLGESEL ISITMA  |  MERKEZİ ISITMA

 • TRD basınçlı kaplar direktifine, EN ve TSE 377 standartlarına uygun olarak bilgisayar destekli tasarım ve yüksek imalat teknolojisi ile üretilmektedir.
 • Zor ve yoğun çalışma şartlarında ve ani basınçlarda kararlılıkla çalışmak üzere tasarlanmıştır.
 • Üç geçişli tasarım ile maksimum ısı transferi sağlanmaktadır.
 • Düşük karşı basınç, ekonomizer kullanımların da dahi brülörün performans kaybının önüne geçer.
 • Aynaya kaynaklı borular sayesinde emniyetli çalışmaya uygundur ve kazan ömrünü uzatır.
 • Yüksek kapasite ve işletme basıncı aralığı ile geniş endüstriyel kullanım alanı sağlar.
 • Basınca maruz kalan yüzeyler tozaltı kaynak teknolojisiyle birleştirilmektedir.
 • It is manufactured with computer aided design and high manufacturing technology in accordance with TRD pressure vessel directive, EN and TSE 377 standards.
 • It is designed for stable operation under difficult and intensive working conditions and sudden pressures.
 • Maximum heat transfer is provided by the three-pass design.
 • Low back pressure prevents loss of burner performance even when economizer is used.
 • Mirror-welded tubes ensure safe operation and prolong boiler life.
 • Its high capacity and operating pressure range make it suitable for a wide range of industrial applications.
 • Pressurized surfaces are combined with submerged arc welding technology.
3 akımlı, alev-duman borulu, Prizmatik doğalgaz kazanlarımız, TS EN 377 standartlarına uygun olarak dizayn ve imal edilmektedir. Silindirik projeli prizmatik tip yapısı ve özel tasarımı ile akışkanın kazan içerisinde homojen dolaşmasına olanak vererek yakıt içerisindeki enerjinin akışkana yüksek verimle iletmesi sağlanır.                 logo

                 50 yıllık Altıntaş Isı Güvencesi ile... Yarım asırlık tecrübemiz ile sürekli gelişerek ve yenilenerek sektörde öne çıkan firma olmanın gururunu yaşıyoruz. Sıcak su kazanları arasında en çok tercih edilen ürünlerimizden olan, EkoNEO hem tasarım konusunda hem de muhteşem performansı ile müşterilerimizden tam not almaktadır.

                 With 50 Years of Altintas Heat Assurance We are proud to be a company that stands out in the industry by constantly developing and innovating with half a century of experience. EkoNEO, which is one of our most preferred products among hot water boilers, gets full marks from our customers both in design and with its magnificent performance.

                 Üstünlükleri

                 • Doğru yanma parametreleri ve yüksek faydalanım doğrultusunda yapılan ısıl tasarım sayesinde,  tam yanma sağlanmakta,
                 • Çelik birleşimlerinde, sertifikalı kaynak formenleri ve mekanik otomasyonlarla gerçekleştirilen Mig/Mag özlü tel kaynağı kullanımı,
                 • Optimum yanma odası yükü (≤1,2 MW/m3),
                 • %92’ye varan tekil kazan verimi. Opsiyonel olarak, Ekonomizerli uygulamalar da %95,6’lara varan verimlilik,
                 • 3 Bar ile 20 Bar arası standart işletme basıncı,
                 • 3 farklı şekilde sevk edilebilme özelliği (Transpalet, Vinç, Forklift)


                 Advantages

                 • Complete combustion is guaranteed thanks to the thermal design in accordance with the correct combustion parameters and high utilization,
                 • Mig/Mag flux-cored wire welding of steel joints, performed by certified welders and mechanical automation,
                 • Optimum combustion chamber loading (≤1.2 MW/m3),
                 • Single boiler efficiency up to 92%. Optionally up to 95.6% efficiency in economizer applications,
                 • 3 to 20 bar standard operating pressure,
                 • Can be shipped in 3 different ways (pallet truck, crane, forklift)


                 Opsiyonel Özellikleri

                 • Farklı işletme basınçları ve kapasiteler için tasarım ve üretim olanağı,
                 • Talep edilen işletme basıncı doğrultusunda çelik çekme alev-duman boru kullanımı,
                 • Ondüleli yanma odası,
                 • Su veya hava ekonomizeri.

                 Optional Features

                 • Design and manufacturing capability for various operating pressures and capacities,
                 • Use of drawn steel flame-smoke tube according to required operating pressure,
                 • Corrugated combustion chamber,
                 • Water or air economizer.

                 Dahası için bizi takip edin / Follow us for more :

                 instagram: altintas.isi

                 Facebook: Altıntaş Isı Sanayi