Banyo Boyleri

SICAK SU ÜRETİCİLERİ

 • Mekan ısıtması için ana gövde izole edilmemiş, opsiyonel olarak izole yapılmakta,
 • Dış kılıf nemli ortam için elektrostatik boya ile özel olarak boyanmakta,
 • İki yönden montaja uygun kalorifer tesisatı giriş,
 • Isı Gösterge Saati,
 • 100 Lt - 6000 Lt kapasite aralığında üretim,
 • Elektrikli ve merkezi ısıtmalı,
 • CE ,TSE ,ISO standartlarına göre üretim,
 • Üretimde ERDEMİR A1 kalite özel sac kullanımı ile yüksek dayanım ve uzun ömür,
 • The main body for space heating is non-insulated, optionally insulated,
 • Outer sheath painted with electrostatic paint for humid environment,
 • Heating inlet suitable for installation from two directions,
 • Heat indicator clock,
 • Production capacity range 100 Lt - 6000 Lt,
 • Electrically and centrally heated,
 • Manufactured according to CE, TSE, ISO standards,
 • High strength and long life due to the use of ERDEMİR A1 quality special sheet metal in production,
Boyler nedir / Ne İşe Yarar ? Sıcak Su Boyleri, kalorifer tesisatı olan binalarda ve dairelerde, su ve ortam ısıtma amaçlı kullanılmaktadır. Uygulanacak mekandaki radyatör sökülerek yerine banyo boyleri monte edilir. Dairenin sıcak ve soğuk su boruları boylere bağlanarak kalorifer kazanının yanması ile birlikte hem ortam ısısı hem de dairenin sıcak su ihtiyacı karşılanmış olur. Otellerde, binalarda, villalarda, fabrikalarda ve sıcak suya ihtiyaç duyulan tüm mahallerde kullanılmaktadır. What is a boiler / What does it do? Hot water boilers are used for water and space heating in buildings and apartments with heating systems. The radiator in the application area is removed and the water heater is installed in its place. By connecting the hot and cold water pipes of the apartment to the boiler, both the ambient heat and the hot water needs of the apartment are met with the combustion of the heating boiler. It is used in hotels, buildings, villas, factories and all places where hot water is needed.

Tek Serpatinli Boyler

Isıtıcı akışkan olarak sıcak su veya buhar kullanılır. Isıtıcı akışkanın ısısı büyük kesitli ve ısı aktarma yüzeyi geniş serpantin ile kullanım suyuna aktarılır. Pompa tarafından kontrol edilen boyler tesisatı, sadece ihtiyaç halinde çalışır.

Single Serpatin Boiler

Hot water or steam is used as the heating fluid. The heat of the heating fluid is transferred to the domestic water by means of a coil with a large cross section and a large heat transfer surface. The boiler is controlled by a pump and operates only when needed.


Çift Serpantinli Boyler

Çift serpantinli boyler, kalorifer ya da buhar kazanından sıcak su sağlanması işlevi sırasında güneş enerjisinden maksimum düzeyde yararlanılmasına olanak sağlar. Boylerde bir serpantin güneş enerjisi sistemine bağlanarak sisteminden sağlanan sıcak su ısısını kullanım suyuna aktarır. Kullanım sıcak suyu ayarlanan dereceye kadar ısınırsa diğer serpantine bağlı kazan devreye girmez. İstenilen sıcaklığa ulaşılamazsa kazan devreye girerek eksik enerjiyi tamamlar. Bu nedenle çift serpantinli boylerler kış aylarında daha fazla güneş gören batı ve güney bölgelerimizde sıcak su ihtiyacını çok ekonomik şekilde sağlar.

Double Serpentine Boiler

Double serpentine boilers allow maximum use of solar energy during the function of providing hot water from the heating or steam boiler. In the boiler, one coil is connected to the solar energy system and transfers the hot water heat from the system to the domestic hot water. When the domestic hot water heats up to the set temperature, the boiler connected to the other coil is not activated. If the desired temperature is not reached, the boiler is activated and completes the missing energy. For this reason, dual coil boilers provide hot water in a very economical way in our western and southern regions, which receive more sun during the winter months.

  Dahası için bizi takip edin / Follow us for more :

  instagram: altintas.isi

  Facebook: Altıntaş Isı Sanayi