Konvansiyonel Ekonomizer

YARDIMCI ÜRÜNLER

  • Alev-Duman borulu olup, ERDEMİR A1 kalite paslanmaz sacdan imal edilmektedir.
  • Kazan baca çıkışına montajlanan ekonomizer doğaya atılacak olan ısıyı kazan ısıtma suyuna vererek kazan verimini % 10 oranına kadar arttırmaktadır.
  • Ekonomizerde meydana gelebilecek yoğuşma sularında oluşan korozyona karşı oldukça dayanıklı ve uzun ömürlüdür. Yoğuşma suyunu rahatlıkla tahliye edecek şekilde tasarlanmıştır.
  • Ekonomizerlerimiz gaz yakıtlı sıcak su ve buhar kazanlarında rahatlıkla kullanılabilir, ayrıca buhar kazanlarında dönüş suyuna ekonomizer sayesinde ön ısıtma yapıldığından kazan güvenliğini arttırmaktadır.
  • Mevcut kazanın yetersiz kalması durumunda, ek kapasite ihtiyacınız fazla değil ise ek kazan yatırımdan ekonomizer kullanımı sayesinde yatırım tutarınız minimize edilebilmektedir.
  • Doğaya atılan sıcak baca gazlarınız atmosferi ısıtamaz ama sizin kazan suyunuzu ısıtarak hem yaşam alanınızı hem de cebinizi ısıtır.
Ekonomizer, bir tesiste sadece tasarruf unsuru değil aynı zamanda kurulu kapasiteyi arttıran bir ısı transfer yüzeyidir. Sisteme eklendiğinde, üretilen birim ısı enerjisi başına düşen yatırım tutarı azalmaktadır. Baca gazı sıcaklığını düşürdüğü için baca gazında gereksiz yere bulunan fazla hava da soğutularak dışarı atılır. Bu şekilde hava fazlalık katsayısının artışından kaynaklanan verim kaybı önemli miktarda telafi edilmektedir.

Ekonomizer, bir tesiste sadece tasarruf unsuru değil aynı zamanda kurulu kapasiteyi arttıran bir ısı transfer yüzeyidir. Sisteme eklendiğinde, üretilen birim ısı enerjisi başına düşen yatırım tutarı azalmaktadır. Baca gazı sıcaklığını düşürdüğü için baca gazında gereksiz yere bulunan fazla hava da soğutularak dışarı atılır. Bu şekilde hava fazlalık katsayısının artışından kaynaklanan verim kaybı önemli miktarda telafi edilmektedir.

Kazandan bacaya atılan duman gazlarından geri kazanılan ısı;

Kazan besi suyuna verildiğinde Besi Suyu Ekonomizeri,

Tesiste işletme suyu, banyo – duş, proses yıkama vb. amaçlar için suya verildiğinde Kullanım Suyu Ekonomizeri,

Brülör yakma havasını ön ısıtma ya da ortam havasını ısıtma amacıyla kullanıldığında Hava Isıtıcı Ekonomizeri adı verilmektedir.

Ekonomizerler kullanım yerlerine göre, kullanım amaçlarına bağlı olarak kangal şekilli boru demeti, düz boru demeti, spiral boru demeti şeklinde yapılabilmektedir.